Energiakentän puhdistusEnergiakentän puhdistus

Kärsitkö kivuista, sairauksista, ahdistuksesta, masennuksesta,
unettomuudesta tai väsymyksestä?
Onko sinulla/ perheenjäsenelläsi kenties ongelmia alkoholin
tai muiden päihteiden kanssa?
Koetko toisinaan että epäonni seuraa sinua eikä mikään tunnu onnistuvan?
Onko sinulla, puolisollasi tai lapsillasi pelkotiloja,
paniikkikohtauksia tai aggressiivista käyttäytymistä?

Henkiparantamisessa yhdistyvät maailman vanhimmat
ja oman uuden aikamme tiedot ja taidot.

Tärkeää on sairauden todellisen syyn ja sen varsinaisen aiheuttajan
selville saaminen, sillä vain näin saavutetaan pysyviä tuloksia.
Puhdas ja tasapainoinen energiakenttä
on terveen ihmisen luonnollinen olotila.

Hoito sopii kaikille vauvasta vaariin. Usein jo yhdellä hoitokerralla
voidaan saavuttaa merkittäviä hoitotuloksia. Perheenjäseniä voidaan
hoitaa myös kontaktihenkilön kautta.

Hoidot lähihoitona tai kaukohoitona!


Kodin energiapuhdistus

Onko kodissasi ”raskaat energiat”?
Onko sinulla tai lapsillasi kenties epämiellyttäviä yöllisiä heräämisiä tai pelkoja?

Kodissasi voi vaikuttaa entisten asukkaiden energiat tai asunnon/paikan historia kauempaakin voi myös aiheuttaa haasteita.
Myös maasäteily ja vesisuonet voivat aiheuttaa ongelmia.

Kodin energiapuhdistus tehdään kaukohoitona
valokuvien ja/tai pohjapiirroksen ja osoitteen perusteella.

Sillä voi olla kodin energioihin ja viihtyisyyteen sekä asukkaiden
hyvinvointiin merkittävä vaikutus.

Myös muiden tilojen ja alueiden puhdistus.

Lähihoidot
Ensimmäinen kerta 90 min 85 €
Hoitosarjat sopimuksen mukaan.

Kaukohoidot 80 €
Lapset ja nuoret 50€ - 70€
(sis.tarkistuksen ja
lisähoidon tarvittaessa).

Kodin energiapuhdistukset
Kaukohoitona 70 €.
Energiakentän puhdistuksen
yhteydessä 55 €.

Alkukartoitus
ja palaute kaukohoidoista
sähköpostitse.


Kirja: "Sielu matkalla vapauteen" Katrina Berg (2013)
Parantamisesta, ihmisten ongelmista ja harhailevista hengistä
( myytävänä puodissa)


Energiakentän puhdistus eli Valtaustilatyöskentely


Runkona on ajatus sielun kuolemattomuudesta ja että mediaaliset kyvyt omaava parantaja pystyy luomaan yhteyden toisessa ulottuvuudessa oleviinhenkiin.

Kaikki fyysisen kehonsa jättäneet eivät löydä tietä valoon, vaan jäävät harhailemaan meidän maailmaamme aiheuttaen häiriötä niin mielen kuin kehonkin tasolla. Energiakentän puhdistaminen on sielun vapautusta, sielun parantamista ja sen ohjaamista valoon.

Olisi väärin väittää, että kaikki ihmispoloa kiusaavat vaivat olisivat
"mystisen henkimaailman" syytä, mutta varmaa on, että paranemisen
mahdollisuudet energiakentän puhdistamisen jälkeen ovat aivan toiset,
käytettiin mitä hoitomuotoja tahansa. Hoidot aloitetaankin tästä syystä
pääsääntöisesti juuri energiakentän puhdistuksella.

Ihmisen kentässä loisivat henkienergiat voivat aiheuttaa isännässään
ahdistusta, pakkomielteitä ja aggressioita, masennusta ja väsymystä, hän
muuttuu yllättäen hyvin vieraaksi, myös ulkoisesti. Tämän muutoksen,
mikä voi olla hetkellinen esim. humalatilassa, huomaa mm. hänen silmistään.

Nämä henkienergiat tuovat mukanaan koko oman informaationsa
luonteenpiirteitä, tunnetiloja ja sairauksien aiheuttamia oireita myöten.
Ne pesiytyvät isännissään kaikkein heikoimpaan kohtaan ja lisäävät
näin mahdollisia särkytiloja taikka esim. masennusta ja ahdistusta. Kun
ihmisellä on oireita vaikka aiheuttajaa ei lääketieteellisesti löydetä,
hänet leimataan terapia-resistentiksi, ja lopulta väitetään että vika
on "korvien välissä".
Energiakentän puhdistukseen perehtynyt henkilö
tietää, ettei näin välttämättä ole.

Koulutetun, asiansa osaavan ja kykenevän parantajan tekemä energiakentän
puhdistusta voi tarvittaessa tehdä kaikille vauvasta vaariin, myös eläimille.
Alaikäiset hoidetaan pääsääntöisesti kaukohoidolla kontaktihenkilönä
joko äiti tai isä. Lapsen ei tarvitse edes tietää että häntä hoidetaan.
Mitään pehmeämpää ja vaarattomampaa hoitomuotoa tuskin löytyy.
Hoitotulokset ovat kauttaaltaan erittäin hyviä.
Parantamisesta


Parantamisessa / parantumisessa on kyseessä kaaoksen muuttaminen järjestykseksi, epätasapaino tasapainoksi. Parantajan kautta virtaava "informaatio", energia, pyrkii luomaan hoidettavassa täysjärjestyksen, tasapainon. Tämä energiavirta etenee samansuuntaisesti hoitajan ja hoidettavan välillä pienellä aikaviiveellä ja läpäisee kaikki tunnetut esteet ja toimii satojen kilometrien päähän vieläpä valikoidusti.
Se ei ole sidoksissa aikaan eikä paikkaan ja tämä mahdollistaa
kaukoparannuksen.

Henkiparantaminen on maapallon vanhin ja yleisin hoitomuoto.
Siinä yhdistyvät maailman vanhimmat ja oman, uuden aikamme tiedot ja taidot.
Tärkeää on sairauden todellisen syyn, sen varsinaisen aiheuttajan
selville saaminen, sillä vain näin saavutetaan pysyviä tuloksia.

Puhdas ja tasapainoinen energiakenttä on terveen ihmisen luonnollinen
olotila ja häiriöt tunnistetaan oireina, kiputiloina, "sairauksina".
Hoitotulokset kertovat parantajasta enemmän kuin vaikeatajuiset ja
mystiset viitteet. "Jalat maassa ja sydän taivaissa" on hyvä neuvo niin
apua hakevalle kuin hoitajallekin.

Paraneminen on itsesäätelyä ja hoito antaa sysäyksen tälle prosessille.
Jos apua hakeva käsittää energiahoidon samaksi kuin lääkkeiden
ottamisen, voi siitä tulla suuri pettymys, sillä sairaus viestii myös
muutoksen välttämättömyydestä.
Se ei koskaan voi olla oikotie, eikä parantaja voi ottaa kantaakseen ja
tehtäväkseen sitä, mistä itse olemme vastuussa.

Hoito sopii kaikenikäisille ja se soveltuu kaikkien sairauksien hoitoon
itsenäisenä, taikka toista hoitomuotoa tukevana terapiana. Se voi myös
avata paranemisen tien silloin kun sairauden syytä ei
lääketieteellisesti voida saada selville, taikka silloin kun mitkään
lääkkeet eivät tuo helpotusta.EETTISET SÄÄNNOT

Eettisten sääntöjen tarkoituksena on luoda parantajalle selkeät
suuntaviivat joiden puitteissa toimia. Ne ovat myös periaatteita, joihin
parantaja sitoutuu, ja näin toimiessaan hän rakentaa jalustaa
luottamukselle ja arvostukselle tekemäänsä työtä kohtaan.

1. Parantajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.2. Parantajan suhde asiakkaaseen on kunnioittava ja luottamuksellinen.
Parantaja ei saa käyttää hyväkseen asiakkaan luottamusta
manipuloimalla hänen mieltään ja ohjaamalla hänen ratkaisujaan.
Parantaja ei saa käyttää hyväkseen asiakastaan taloudellisesti,
seksuaalisesti, sosiaalisesti tai millään muulla tavoin.3. Parantaja kunnioittaa ja hoitaa asiakastaan parhaan kykynsä mukaan
riippumatta siitä, mikä asiakkaan elämänkatsomus, kansallisuus,
sukupuoli tai jokin muu vastaava tekijä on.


4. Parantaja ei aseta itseään muiden yläpuolelle vaan on tasavertainen
muiden kanssa. Hän käyttäytyy vastuullisesti ja esimerkillisesti niin
työssään kuin yksityiselämässäänkin.


5. Parantajan on tunnettava omat rajansa ja rajoituksensa ja ohjattava
asiakkaansa tarvittaessa muiden terveydenhuollon ammattilaisten hoitoon.


6. Parantajan on tunnettava rajansa ja rajoituksensa omaa
kokonaisvaltaista terveyttään silmällä pitäen ja tarvittaessa
hakeuduttava hoitoon.


7. Parantajan työn perusta on kunnioitus niin omaa itseään kuin
asiakastaankin kohtaan. Parantajan työhön kuuluu myötätunto, kyky
kuunnella ja antaa asiakkaalle aikaa. Parantajan työ on
kokonaisvaltaista. Hän ei hoida vain oiretta vaan etsii ongelman
aiheuttajan. Parantaja neuvoo ja tukee asiakkaansa omia pyrkimyksiä
eheytymisen ja tasapainon saavuttamiseksi.


8. Parantaja kunnioittaa muiden hoitoalan ammattilaisia
ja heidän taitojaan eikä arvostele niitä.


9. Parantaja ei lupaa eikä takaa paranemista, hän pyrkii siihen.
Hän ei tee diagnoosia eikä käytä mitään koululääketieteen hoitotoimenpiteitä.
Hän ei kehota asiakasta lopettamaan jo aloitettua muuta hoitoa tai terapiaa.
Hän ei kehota asiakasta lopettamaan lääkärin määräämää lääkitystä.


10. Parantaja ei ole koskaan täysin valmis, sillä hänen tehtävänsä on
kehittyä ihmisenä ja henkisenä olentona.
Parantajan on ymmärrettävä ja sisäistettävä se,
ettei hän itse paranna, vaan että hänen kauttaan parannetaan.